Optimal forsikringsløsning til riktig pris

Tjenester Kontakt oss

Livs- og pensjonsforsikring


Innskuddspensjon som tjenestepensjon velges nå av stadig flere og vil i fremtiden være den fremherskende pensjonsform. Den er fleksibel og er vel tilpasset den fleksible pensjonsalder i Folketrygden som er i kraft fra 2011. Denne pensjon kommer i tillegg til folketrygden og den ansattes eventuelle egen sparing.


Les mer

Skadeforsikring


Kapitol formidler de fleste landbaserte skadeforsikringer og vi skal sørge for at våre kunder har riktig dekning i forhold til risikoen i virksomheten.

All komunikasjon mellom Kapitol og kunde blir lagret i våre systemer.


Les mer

Risikoanalyse


Risikoanalysen som Kapitol Forsikringsmegling AS (Kapitol) benytter er en tilnærming til begrepet risiko som har til hensikt å få frem alle relevante risikoområder selskapets virksomhet har. Denne "grovanalysen" er en velkjent metode i andre sammenhenger. (Samme prosess er for eksempel benyttet av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og i Næringslivets sikkerhetsorganisasjon (NSO)).


Les mer

"Kapitol er løsningsorienterte og alltid til stede ved behov. God objektiv rådgivning og raske tilbakemeldinger setter vi stor pris på."


- RVS AS / NTG AS, Hokksund

"Kapitol ønsket og presentere seg for oss. Dette ble ett svært nyttig møte! Våre risikoer ble vurdert på en ryddig måte, noe som alltid er svært viktig med hensyn til våre prosjekter. Økonomisk gav prosessen med Kapitol en hyggelig fordel for oss."


- TOR ENTREPRENØR AS, Skien

" Vi tok kontakt med Kapitol Forsikringsmegling AS fordi vi ønsket å kvalitetssikre vår forsikringsordning. I dag føler vi oss trygge på at vi har riktige dekninger i tillegg til en vesentlig lavere premie på våre forsikringer. "


- FEVANG AS, Drammen

"Etter flere års samarbeid opplever vi Kapitol som en meget seriøs og ryddig aktør i sin bransje. Vi trives godt med å ha en objektiv rådgiver som har oversikt over hele markedet både på skade- og personforsikringer"


- CATER AS, Mjøndalen

Hvorfor bruke forsikringsmegler?

Forsikringer oppleves ofte som vanskelig og er vanligvis et område som avsvarlige personer i din bedrift ikke har som første prioritet og daglig gjøremål. Vi jobber kun med forsikringer. Hvorfor ikke la en profesjonell megler ta seg av din bedrifts forsikringer?

Reduser forsikringskostnadene

Meglerne har spart næringslivet for betydelige forsikringskostnader. Imidlertid har dette vært begrenset til noe større næringsliv. Nå har vi løsninger som gjør at små og mellomstore bedrifter kan få vesentlig reduserte forsikringskostnader og til minst like gode vilkår som tidligere.

Om KapitolKapitol Forsikringsmegling AS ble etablert 24. Januar 1986 og er blant de første forsikringsmeglere som ble etablert i Norge. Kapitol har kontor i Drammen sentrum ved Aass bryggeri. Kapitol Forsikringsmegling AS er et nøytralt og uavhengig meglerforetak. Vi tilbyr kunden objektiv rådgivning og megling av skade- og personforsikringer. Vår hovedoppgave består i å kartlegge kundens risikoområder og tilpasse forsikringsløsninger etter den faktiske risiko våre kunder har uten tanke på foreliggende forsikringsløsninger.

Våre ansatte har høy faglig kompetanse innen skade- og personforsikringer. Kapitol's medarbeidere har god handlingskompetanse og høy integritet slik at vi blir oppfattet som en del av våre kunders verdikjede. Vi tror på at våre medarbeidere har best fokus for våre kunder når de er trygt sosialt forankret

Kapitol Forsikringsmegling AS er godkjent som forsikringsmeglerforetak av Finanstilsynet:
www.finanstilsynet.no

Kapitol Forsikringsmegling AS er medlem i Norske Forsikringsmegleres Forening (NFF) . Alle meglere i Kapitol Forsikringsmegling AS skal autoriseres av NFF så snart som mulig utifra de krav som NFF stiller.
www.forsikringsmeglerne.no

TeamArild Martinsen

  • Nestor Megler
  • Tlf: 97 17 05 92
  • arildm@kapitol.no


Jonas Haukås Martinsen

  • Daglig leder
  • Tlf: 95 97 22 12
  • jonas@kapitol.no


Helle Iversen

  • Megler
  • Tlf: 46 77 59 70
  • helle@kapitol.no

Kontaktinformasjon


AdresseNedre Storgate 22, 3015 Drammen
Telefonnummer32 89 20 00
E-postpost@kapitol.no